Östertäljes enklaver, Moraberg & Stockholmsporten

Jonny Axelsson
4 min readNov 13, 2019

Stadskärnan och tyngden i Södertäljes stad ligger väst för kanalen, men bosättningen på “the East Bank” är också omfattande, och det är tredelen av staden som är närmast Stockholm. Tyvärr är den också präglat av enklaver.

De fyra största (Moraberg, Rosenlund, Fornhöjden, och Glasberga Sjöstad) är rena enklaver runt en motorvägskorsning. Grusåsen (vid stadskärnan) Brunnsäng och Igelsta/Östertälje är också i praktiken isolerade av dessa enklaven.

Motorvägkorsningen är också portalen för vägtrafik till Södertälje, sett från Stockholm, liksom som Östertälje station är det för pendeltågen, och Södertälje syd är det för regionaltågen.

Att gräva ner motorvägen hade varit idealisk, men också klart den dyraste lösningen, og nog inte genomförlig. Men det som gör området till ett problem kan också göra det till en möjlighet.

Mitt förslag är att mitt i denna “no go zone” bygga en busstation och en liten “edge city” rundt denna, busstationen har jag kallad “Stockholmsporten”.

Buss/BRT-stationen Stockholmsporten

Stockholmsporten station och bussleder i orange, bostäder och gångväg i grönt, kontor mm i blått och violett.

Princippet är att all busstrafik från Södertälje riktning Stockholm och tillbaka stannar vid stationen, med möjlighet för båda trafik från Stockholmsvägen och från E20 syd (Östertälje mm).

Som tecknat här ser jag för mig en horisontalt kompakt station. Trafik från Södertälje till Stockholm går under backen, från Stockholm till Södertälje går i en viadukt, själva stationen, väntsal och service i mellan. GC-banan går över stationen, med cykelparkering/uthyrning och möjligen kontorer över. Blir byggnaden hög nog kan det vara bostäder på de högsta våningerna.

Stationen har också vändplats och bussparkering.

I dag går linje 748 och 749 till Stockholm (frekvens 20–60 minuter), och lokalt 758 (frekvens 15–30 minuter). På natten går 791 varje timme. Eftersom Södertälje växer borde det bli högre frekvens. I rusningen är bussarna överfyllda.

Karta: Stockholmsporten Moraberg

Stockholmsporten Park & Ride

Om bussarna går till Stockholm/Södertälje med en frekvens inte lägre enn 30 minuter, helst 5–15 minuter, kan Moraberg bli P&R inte bara för Södertälje-pendlare, men också för tillresande till Stockholmsregionen från hela landet. Bilen parkeras här, och bussen tar dem direkt till Stockholm (eller Södertälje).

Det kan också göra läget bra för hotell eller lägenhetshotell/AirBnB.

Stockholmsporten Office Park

Goda kommunikationer med bil och buss, god parkering, och OK kommunikationer med pendeltåg, gör läget attraktivt för företag som har aktivitet över hela Södra Stockholm/Södermanland, tx. säljare eller servicetekniker.

På kartan är föreslagna kontorsbyggnader markerad i blått eller violett.

Handel

Det finns allt bilhandel med Moraberg handelsplats på ena sidan motorvägen och Biltema+ på den andra. Detta förslaget balanserar detta med arbetsplatser och bostäder, och möjligen något mer närhandel och service (kafeer, lunchrestauranter…).

Bostäder

Ett transportknutpunkt, arbetsplatser och handel gör stråket mer attraktivt att bo i. Flera bostäder gör det så mer levande hela dygnet och mindre tomt och otryggt.
På kartan är föreslagna bostadsområden markerad i grönt.

Stadsgata och GC-bana

Staden bör ha som ambition att på sikt göra hela Morabergsvägen från Brunnsäng till Glasberga till en stadsgata. Eftersom verksamheterna längs vägen mest är industriella, med några restauranger och handel, särskilt Weda, är det här en långsiktig stadsutveckling.

Det finns i dag GC-bana under motorvägen man kan använda om man måste, men som man hellre ville släppa. Jag föreslår i stället gångbro/väg, inte som den gamla gångbron i Flemingsberg, men hellre som de nya i Liljeholmen/Årsta, integrerade vid byggnaderna (ungefär 3. våningen). Det kommer göra båda kontoren och GC-vägen mer levande.

Där GC-banan går över motorvägen, mellan de två andra broarna, föreslår jag det spännes ut ett lock som (1) fungerer som en park och (2) reducerer buller för kontoren rundt.

Stadsdel Moraberg

Moraberg i norr, Rosenlund i väster, Fornhöjden i sydöst. Moraberg längs Morabergsvägen ska bli blanding industri/handel, mens den rena industriella zonen är markerad i grått.

Moraberg är i dag en industrizon i randen av staden, med motorvägshandel (Moraberg handelsplats) och en mer central handelsplats (Weda).
Med Morabergsvägen som stadsgata knyter den i hop Brunnsäng och Glasberga, och vid Weda Grusåsen/centrum. Via Stockholmsporten knyts också Rosenlund och Fornhöjden vid.

Rosenlund

Rosenlund är en central stadsdel, men särskilt de nordöstra delarna är isolerade, och utom buss 753 utan god tillhörighet till resten av staden, och med därav dålig service.

Förslaget med Stockholmsporten, kommer förbättra stråket betydligt, och de boende i nordöst kan också snabbt komma sig till staden, eller till Stockholm.

Fornhöjden

Fornhöjden är än mer isolerad än Rosenlund. I mitt svar till samrådet om Östertälje, Framtid Östertälje, föreslog jag en bro till över motorvägen till Rosenlund (punkt 4.1).

Glasberga sjöstad

Glasberga är inte bara isolerad från Södertälje, men också från grannen Salem. Oavsett kommer en förlängning av Morabergvägen knyta Glasberga till staden.

--

--